Care este diferența dintre Conferință și Simpozion

Distribuie pe FacebookDistribuie pe WhatsAppCopiază URL în Clipboard

Ca substantive diferența dintre conferință și simpozion

este că „conferință” este expunere făcută în public asupra unei teme din domeniul științei, artei, politicii etc., cu intenția de a informa, de a instrui, de a omagia etc iar „simpozion” este (în antichitate) continuare a unui banchet cu cântece, dansuri și discuții variate.


conferință

simpozion

Substantiv

  • expunere făcută în public asupra unei teme din domeniul științei, artei, politicii etc., cu intenția de a informa, de a instrui, de a omagia etc.
  • reuniune a reprezentanților unor state, ai unor organizații politice, științifice etc., cu scopul de a dezbate și de a hotărî asupra unor probleme curente și de perspectivă ale activității lor.
  • for superior al unei organizații de partid, care se întrunește pentru a dezbate probleme ale activității organizației, a alege organele sale de conducere etc.
  • consfătuire, convorbire.

Cuvinte derivate

  • conferenția
  • teleconferință

Cuvinte compuse

  • conferință de presă

Substantiv

  • (în antichitate) continuare a unui banchet cu cântece, dansuri și discuții variate.
  • discuție organizată, pe baza unor scurte expuneri asupra unei teme literare, filozofice, științifice etc. de actualitate, purtate de câțiva vorbitori în fața și cu participarea publicului.

Cuvinte derivate

  • radiosimpozion

Comentarii: