Care este diferența dintre Credit și Debit

Distribuie pe FacebookDistribuie pe WhatsAppCopiază URL în Clipboard

Ca substantive diferența dintre credit și debit

este că „credit” este relație (economică) bănească ce se stabilește între o persoană fizică sau juridică (creditor), care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie, și o altă persoană fizică sau juridică (debitor), care primește împrumutul sau cumpără pe datorie; împrumut acordat (cu titlu rambursabil și condiționat de obicei de plata unei dobânzi); creanța creditorului; obligația (bănească), datoria celui creditat; (concr.) valoarea, suma de bani pe care creditorul o cedează cu titlu rambursabil debitorului său iar „debit” este tutungerie.


credit

debit

Substantiv

 • relație (economică) bănească ce se stabilește între o persoană fizică sau juridică (creditor), care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie, și o altă persoană fizică sau juridică (debitor), care primește împrumutul sau cumpără pe datorie; împrumut acordat (cu titlu rambursabil și condiționat de obicei de plata unei dobânzi); creanța creditorului; obligația (bănească), datoria celui creditat; (concr.) valoarea, suma de bani pe care creditorul o cedează cu titlu rambursabil debitorului său.
 • sector, sferă a circulației care cuprinde relațiile de credit.
 • coloana din dreapta a unui cont, în care se înscriu reducerile (scăderile) de activ sau sporurile (creșterile) de pasiv.
 • (fig.) considerație, încredere, stimă, autoritate, influență, trecere de care se bucură cineva.

Cuvinte compuse

 • scrisoare de credit

Expresii

 • A da pe credit = a vinde fără a primi banii imediat (cu plata temporar amânată)
 • A deschide (cuiva) un credit = a pune la dispoziția cuiva, cu respectarea formelor legale, un credit în limitele și în condițiile stabilite de mai înainte
 • A face (cuiva) un credit = a) a vinde (cuiva) marfă pe datorie; b) a acorda încredere cuiva, a aștepta cu încredere comportarea bună a cuiva

Substantiv

 • tutungerie.
 • (înv.) vânzare, desfacere continuă de mărfuri cu amănuntul.
 • cantitatea de fluid sau de pulbere fină care trece, într-o unitate de timp, printr-o secțiune a unei albii, a unei conducte sau a unui canal.
 • cantitate de material sau de obiecte produse de o mașină sau de o instalație într-o unitate de timp.
 • (fig.) afluență (precipitată), torent de cuvinte în vorbirea cuiva.

Cuvinte compuse

 • debit de băuturi spirtoase
 • debit instalat
 • debit de energie
 • debit cardiac
 • debit de foc

Substantiv

 • datorie pe care o are o persoană creditată.
 • coloană într-un registru de contabilitate sau într-un extras dintr-un asemenea registru, în care se înscriu sporurile de activ sau, respectiv, reducerile de pasiv; (concr.) sumă înscrisă în această coloană.

Comentarii: