Care este diferența dintre Drept și Libertate

Distribuie pe FacebookDistribuie pe WhatsAppCopiază URL în Clipboard

Ca adjectiv „drept” este

care merge de la un punct la altul fără ocol, fără abatere.

Ca adverb „drept” este

(urmat de determinări locale, indică direcția) în linie dreaptă, fără ocol; direct.

Ca substantive diferența dintre drept și libertate

este că „drept” este totalitatea regulilor și normelor juridice care reglementează relațiile sociale dintr-un stat iar „libertate” este posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință; posibilitatea de acțiune conștientă a oamenilor în condițiile cunoașterii (și stăpânirii) legilor de dezvoltare a naturii și a societății.


drept

libertate

Adjectiv

 • care merge de la un punct la altul fără ocol, fără abatere.
 • (fig.) (despre privire) care este fără ascunzișuri; deschis, direct.
 • (despre haine) care are o croială simplă, fără cute, clini etc.
 • (despre lucruri, ființe, părți ale lor etc.) care are o poziție verticală (față de un punct de reper).
 • (despre terenuri înclinate, forme de relief sau părți ale lor) aproape vertical; abrupt, povârnit.
 • (despre litere; adesea substantivat, f.) care are tăietura verticală.
 • care are o poziție orizontală (față de un punct de reper); orizontal; plan, neted.
 • (fig.) (despre acțiuni ale omului sau despre noțiuni abstracte) care este, se face etc. potrivit dreptății și adevărului; întemeiat, just, cinstit, bun.
 • (adverbial) în conformitate cu dreptatea, just; în conformitate cu adevărul, adevărat; corect.
 • (despre oameni) care trăiește și lucrează conform dreptății, adevărului, omeniei, binelui; cinstit, integru, cumsecade.
 • (în limbajul bisericesc) cuvios, cucernic.
 • (reg.; despre bunuri materiale) care aparține sau se cuvine cuiva pe temeiul unei legi sau al unei recunoașteri oarecare.
 • (pop.; despre rude) care este legat de cineva prin legături directe, de sânge; adevărat, bun.
 • (în opoziție cu stâng) (despre organe ale corpului) așezat în partea opusă părții corpului omenesc în care se află inima.
 • care se află de partea sau în direcția mâinii drepte (când cineva stă cu fața în direcția în care este orientat un lucru) aripa dreaptă a clădirii.
 • (substantivat; în locuțiuni)

Cuvinte derivate

 • dreptaci
 • dreptar
 • dreptunghi
 • nedrept
 • îndrepta
 • îndreptui

Cuvinte compuse

 • linie dreaptă
 • unghi drept
 • prismă dreaptă
 • complement drept
 • parte dreaptă
 • luptă dreaptă
 • drept-credincios

Expresii

 • A se ține drept = a avea o poziție perfect verticală
 • (mil.) A lua (sau a sta, a se ține în) poziția de drepți = a lua (sau a sta, a se ține în) poziție perfect verticală, stând nemișcat
 • (cu valoare de interjecție) Drepți! = formulă de comandă militară pentru luarea poziției de drepți
 • (adverbial) A călca drept = a avea o purtare bună, cinstită
 • A sta drept = a avea o atitudine de neclintit, a fi dârz, curajos
 • Ce-i drept = într-adevăr, cu adevărat
 • Ce-i drept e drept, = se spune pentru a recunoaște un adevăr incontestabil
 • Drept că... = adevărat că..
 • A spune drept = a spune adevărul; a vorbi deschis, sincer
 • (substantivat) La drept (sau la dreptul) vorbind = în realitate, de fapt
 • (substantivat) A se odihni cu drepții = a fi mort
 • A fi mâna dreaptă a cuiva sau brațul drept al cuiva = a fi cel mai intim, cel mai apropiat colaborator al cuiva; a-i fi cuiva de mare ajutor
 • (substantivat) În dreapta și în stânga sau de-a dreapta și de-a stânga = în ambele părți; în toate părțile, pretutindeni
 • A ține dreapta = a merge pe partea dreaptă a unui drum

Exemple

 • Zid, perete drept.
 • Om drept ca lumânarea.
 • Câmpie dreaptă.
 • Din dreapta
 • În dreapta.
 • La dreapta.

Adverb

 • (urmat de determinări locale, indică direcția) în linie dreaptă, fără ocol; direct.
 • (urmat de determinări locale, modale sau temporale) tocmai, exact.

Expresii

 • De-a dreptul = fără a se abate din drum, fără înconjur; în mod direct, nemijlocit; chiar

Exemple

 • Merge drept la birou.
 • A ajuns drept la timp.

Substantiv

 • totalitatea regulilor și normelor juridice care reglementează relațiile sociale dintr-un stat.
 • știință sau disciplină care studiază dreptul.
 • putere, prerogativă legal recunoscută unei persoane de a avea o anumită conduită, de a se bucura de anumite privilegii etc.; drit.
 • răsplată, retribuție care i se cuvine cuiva pentru prestarea unei munci.

Cuvinte derivate

 • dreapta
 • dreptul

Exemple

 • Drept penal.

Substantiv

 • posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință; posibilitatea de acțiune conștientă a oamenilor în condițiile cunoașterii (și stăpânirii) legilor de dezvoltare a naturii și a societății.
 • starea unei persoane libere, care se bucură de deplinătatea drepturilor politice și civile în stat.
 • starea celui care nu este supus unui stăpân.
 • situația unei persoane care nu se află închisă sau întemnițată.
 • independență, neatârnare (a unui stat față de o putere străină).
 • (de obicei la pl.) drepturi cetățenești.

Sinonime

 • 1: (înv. și pop.) slobozenie, (înv. și reg.) slobozie, (înv.) volnicie
 • 2: independență
 • 3: autonomie, (rar) autonomism, (înv. și pop.) slobozenie, (înv. și reg.) slobozie, (înv.) volnicie

Antonime

 • 1-6: captivitate, detențiune, oprimare, robie

Cuvinte derivate

 • delibera
 • deliberare
 • deliberat
 • deliberație
 • elibera
 • eliberare
 • eliberat
 • eliberator
 • liber
 • libera
 • liberabil
 • liberal
 • liberalitate
 • liberare
 • liberat
 • liberator

Cuvinte compuse

 • libertate individuală
 • libertate de conștiință
 • libertate de gândire sau libertatea cuvântului

Cuvinte apropiate

 • independent
 • independență

Expresii

 • A-și lua libertatea să... (sau de a...) = a-și îngădui, a-și permite să...
 • A pune în libertate = a elibera din închisoare, din arest etc.

Exemple

 • Libertatea persoanei.
 • Libertatea administrativă a unui teritoriu în cadrul statului.

Comentarii: