Care este diferența dintre Hotărâre și Sentință

Distribuie pe FacebookDistribuie pe WhatsAppCopiază URL în Clipboard

Ca substantive diferența dintre hotărâre și sentință

este că „hotărâre” este faptul de a (se) hotărî; fermitate în conduită, în atitudinea cuiva; ceea ce hotărăște cineva; decizie iar „sentință” este hotărâre, decizie a unui tribunal, pronunțată în primă instanță.


hotărâre

sentință

Substantiv

  • faptul de a (se) hotărî; fermitate în conduită, în atitudinea cuiva; ceea ce hotărăște cineva; decizie.
  • dispoziție a unei autorități.
  • sentință judecătorească.
  • act adoptat de organele de conducere ale unor organizații, partide etc. în urma unor dezbateri și a aprobării date de majoritatea membrilor prezenți.

Cuvinte derivate

  • nehotărâre

Substantiv

  • hotărâre, decizie a unui tribunal, pronunțată în primă instanță.
  • hotărâre a unei comisii de arbitraj.
  • (fig.) stigmatizare, oprobriu, blam.
  • maximă, aforism, adagiu.
  • deviză.

Comentarii: