Care este diferența dintre Autoritate și Putere

Distribuie pe FacebookDistribuie pe WhatsAppCopiază URL în Clipboard

Ca substantive diferența dintre autoritate și putere

este că „autoritate” este drept, putere, împuternicire de a comanda, de a da dispoziții sau de a impune cuiva ascultare iar „putere” este faptul de a putea; capacitate, însușire, posibilitate fizică, morală, intelectuală de a acționa, de a realiza ceva; putință.


autoritate

putere

Substantiv

 • drept, putere, împuternicire de a comanda, de a da dispoziții sau de a impune cuiva ascultare.
 • organ al puterii de stat competent să ia măsuri și să emită dispoziții cu caracter obligatoriu.
 • reprezentant al unui asemenea organ al puterii de stat.
 • prestigiu de care se bucură cineva sau ceva.
 • persoană care se impune prin cunoștințelor sale, prin prestigiul său.

Sinonime

 • 1: dominare, dominație, hegemonie, putere, stăpânire, supremație, (înv.) puternicie, stăpânie, tărie, țiitură, (latinism înv.) potestate
 • 2: for, organ
 • 3: putere, (astăzi, rar) stăpânire
 • 4: (înv.) stăpânire
 • 5: ascendent, considerație, influență, înrâurire, prestigiu, reputație, respect, stimă, trecere, vază, (înv.) înrâurită, (fig.) credit, somitate

Cuvinte derivate

 • autoritar
 • autoritativ
 • autoriza
 • autorizare
 • autorizat
 • autorizație

Cuvinte apropiate

 • autor

Exemple

 • Și-a întins autoritatea; se afla sub autoritate romană.
 • Autoritățile superioare de stat.
 • Reprezentantul autorității.
 • Cârmuiește cu deplină autoritate.
 • Se bucură de o mare autoritate.

Substantiv

 • faptul de a putea; capacitate, însușire, posibilitate fizică, morală, intelectuală de a acționa, de a realiza ceva; putință.
 • mare forță fizică, tărie, puternicie.
 • intensitate.
 • eficacitate, tărie.
 • grad mare de concentrație.
 • valoare, valabilitate.
 • autoritate, stăpânire, dominație; (p.ext.) influență.
 • (concr.) stat, țară (suverană).
 • conducere de stat, guvernare.
 • permisiune, voie; drept, împuternicire legală de a face ceva.
 • capacitate, potențial.
 • (pop.) mijloace materiale, bani, avere; stare materială și socială a cuiva.
 • (pop.) punct, moment culminant; toi.
 • (mat.) rezultatul înmulțirii unui număr cu sine însuși (de atâtea ori de câte ori arată exponentul).
 • exponent care arată de câte ori trebuie înmulțit un număr cu el însuși.
 • (fiz., tehn.) lucru mecanic efectuat sau primit într-o unitate de timp; energie primită sau cedată într-o unitate de timp; mărime caracteristică unui sistem tehnic.

Cuvinte derivate

 • puternic
 • răsputere

Cuvinte compuse

 • putere de circulație a unei monede, putere circulatorie a unei monede
 • putere de cumpărare
 • mare putere
 • puterile centrale
 • putere de stat
 • putere populară
 • putere de muncă
 • putere a unui punct față de un cerc
 • putere instalată
 • putere nominală

Expresii

 • A-i sta (sau a-i fi) cuiva în putere = a avea capacitatea, posibilitatea sau experiența (de a face ceva)
 • A fi în puterea cuiva = a depinde de voința, de bunul plac al cuiva
 • A fi (sau a ajunge, a veni) la putere = a deține (sau a ajunge să dețină) guvernarea într-un stat
 • A avea puteri depline = a avea dreptul nelimitat și necondiționat de a acționa în numele cuiva
 • Cu de la sine putere = fără a fi autorizat de nimeni; în mod abuziv
 • În (toată) puterea cuvântului = în adevăratul înțeles al cuvântului

Exemple

 • Puterea unei băuturi.
 • Creșterea puterii economice.
 • În puterea nopții.

Comentarii: