închiriere

Ca substantive diferența dintre închiriere și superficie

este că „închiriere” este acțiunea de a închiria și rezultatul ei; locație iar „superficie” este (rar) suprafață; arie.


Ca substantive diferența dintre concesionare și închiriere

este că „concesionare” este faptul de a concesiona iar „închiriere” este acțiunea de a închiria și rezultatul ei; locație.


Ca substantive diferența dintre comodat și închiriere

este că „comodat” este (rar) împrumut făcut pentru o folosință curentă iar „închiriere” este acțiunea de a închiria și rezultatul ei; locație.


Ca substantive diferența dintre închiriere și locațiune

este că „închiriere” este acțiunea de a închiria și rezultatul ei; locație iar „locațiune” este formă alternativă pentru locație.


Ca substantive diferența dintre concesiune și închiriere

este că „concesiune” este convenție prin care o persoană (fizică sau juridică) dobândește dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, în schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă iar „închiriere” este acțiunea de a închiria și rezultatul ei; locație.