capitalism

Ca substantive diferența dintre capitalism și democrație

este că „capitalism” este sistem politico-economic care se întemeiază pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție și de schimb iar „democrație” este formă de organizare și de conducere a unei societăți, în care poporul își exercită (direct sau indirect) puterea.


Ca substantive diferența dintre capitalism și comunism

este că „capitalism” este sistem politico-economic care se întemeiază pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție și de schimb iar „comunism” este doctrină socială, politică și economică constituită pe principiul abolirii proprietății private și al instaurării proprietății colective.


Ca substantive diferența dintre capitalism și socialism

este că „capitalism” este sistem politico-economic care se întemeiază pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție și de schimb iar „socialism” este ansamblul doctrinelor social-politice care urmăresc reformarea societăților umane prin desființarea proprietății private asupra mijloacelor de producție și de schimb și punerea acestora sub controlul statului.