circumferință

Ca substantive diferența dintre circumferință și diametru

este că „circumferință” este curbă plană închisă, ale cărei puncte sunt egal depărtate de un punct fix, numit centru; cerc; lungimea unui cerc iar „diametru” este segment de dreaptă care unește două puncte ale unui cerc sau ale unei sfere, trecând prin centrul lor; lungimea acestui segment.