decan

Ca substantive diferența dintre decan și prodecan

este că „decan” este membru al corpului profesoral universitar însărcinat cu conducerea unei facultăți; grad deținut de această persoană iar „prodecan” este locțiitor și adjunct al decanului.


Ca substantive diferența dintre decan și rector

este că „decan” este membru al corpului profesoral universitar însărcinat cu conducerea unei facultăți; grad deținut de această persoană iar „rector” este conducător al unei instituții de învățământ superior.