digital

Ca substantiv „analog” este

pupitru înalt, mobil, pe care se pun cărțile de cult în biserica ortodoxă.

Ca adjective diferența dintre analog și digital

este că „analog” este care prezintă o analogie iar „digital” este care aparține degetelor, care se referă la degete.


Ca adjective diferența dintre analogic și digital

este că „analogic” este întemeiat pe analogie, produs prin analogie iar „digital” este care aparține degetelor, care se referă la degete.