egalitate

Ca substantive diferența dintre egalitate și libertate

este că „egalitate” este faptul de a fi egal, stare a două sau a mai multor lucruri egale între ele iar „libertate” este posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință; posibilitatea de acțiune conștientă a oamenilor în condițiile cunoașterii (și stăpânirii) legilor de dezvoltare a naturii și a societății.


Ca substantive diferența dintre echitate și egalitate

este că „echitate” este dreptate, nepărtinire iar „egalitate” este faptul de a fi egal, stare a două sau a mai multor lucruri egale între ele.