inspector

Ca substantive diferența dintre inspector și referent

este că „inspector” este persoană împuternicită să inspecteze, să controleze activitatea unei persoane, unei instituții etc iar „referent” este specialist în cadrul unei instituții, a cărui atribuție este de a da îndrumări și informații în domeniul specialității sale; consilier.


Ca substantive diferența dintre consilier și inspector

este că „consilier” este sfătuitor, sfetnic iar „inspector” este persoană împuternicită să inspecteze, să controleze activitatea unei persoane, unei instituții etc.