literatură

Ca substantive diferența dintre cinematografie și literatură

este că „cinematografie” este tehnica și arta înregistrării fotografice a unor scene, a unor peisaje etc. pe un film special și a reproducerii lor prin proiectare luminoasă pe un ecran, astfel încât să dea iluzia mișcării și a vieții; industrie producătoare de filme; cinematograf iar „literatură” este artă sau creație artistică al cărei mijloc de exprimare este limba.


Ca substantive diferența dintre literatură și matematică

este că „literatură” este artă sau creație artistică al cărei mijloc de exprimare este limba iar „matematică” este știință care se ocupă cu studiul mărimilor, al relațiilor cantitative și al formelor spațiale (cu ajutorul raționamentului deductiv).