mașter

Ca substantiv „doctorat” este

stagiu de calificare științifică superioară, efectuat după terminarea studiilor universitare, în vederea obținerii titlului de doctor; examen final, de susținere a unei lucrări, dat pentru obținerea acestui titlu; titlu de doctor obținut în urma acestui examen.

Ca adjectiv „mașter” este

(reg.; despre frați, surori) vitreg.


Ca substantiv „licență” este

titlu obținut la terminarea studiilor superioare, pe baza unui examen prin care se dobândește dreptul de a exercita profesiunea corespunzătoare studiilor făcute; examen dat pentru obținerea acestui titlu; (p.ext.) diplomă care conferă acest titlu.

Ca adjectiv „mașter” este

(reg.; despre frați, surori) vitreg.