metaforă

Ca substantive diferența dintre epitet și metaforă

este că „epitet” este determinant expresiv pus pe lângă un substantiv sau pe lângă un verb pentru a scoate în evidență mai nuanțat o trăsătură a obiectului sau a acțiunii și pentru a da mai multă expresivitate artistică creației respective iar „metaforă” este figură de stil care constă în a da unui cuvânt o semnificație nouă, printr-o comparație subînțeleasă.


Ca substantive diferența dintre metaforă și personificare

este că „metaforă” este figură de stil care constă în a da unui cuvânt o semnificație nouă, printr-o comparație subînțeleasă iar „personificare” este acțiunea de a personifica și rezultatul ei.