motorină

Ca substantive diferența dintre motorină și păcură

este că „motorină” este produs obținut prin distilarea petrolului, folosit drept combustibil sau la fabricarea unor unsori consistente iar „păcură” este lichid vâscos, negru sau brun-închis, rămas de la distilarea țițeiului, care se folosește drept combustibil și ca materie primă la fabricarea motorinei grele, a uleiurilor minerale, a asfaltului și a altor produse; țiței brut.


Ca substantive diferența dintre benzină și motorină

este că „benzină” este lichid incolor, ușor inflamabil, cu miros caracteristic, produs petrolier sau de sinteză, folosit mai ales drept combustibil la motoarele cu explozie iar „motorină” este produs obținut prin distilarea petrolului, folosit drept combustibil sau la fabricarea unor unsori consistente.