nelegal

Ca adjective diferența dintre ilegal și nelegal

este că „ilegal” este care nu este în conformitate cu legea, care încalcă legea iar „nelegal” este care nu se face în temeiul unei legi, care nu este prevăzut de lege.