ortografie

Ca substantive diferența dintre ortografie și punctuație

este că „ortografie” este ansamblu de reguli care stabilesc scrierea corectă a unei limbi; aplicarea practică a acestor reguli iar „punctuație” este sistem de semne grafice convenționale care au rolul de a marca propozițiile, frazele, pauzele, intonația, întreruperea șirului vorbirii etc., mod de a folosi aceste semne; ramură a gramaticii care indică folosirea corectă a acestor semne.


Ca substantive diferența dintre gramatică și ortografie

este că „gramatică” este ansamblu de reguli cu privire la modificarea formelor cuvintelor și la îmbinarea lor în propoziții; ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul structurii gramaticale a unei limbi sau, (p.ext.), cu studiul tuturor elementelor constitutive ale unei limbi iar „ortografie” este ansamblu de reguli care stabilesc scrierea corectă a unei limbi; aplicarea practică a acestor reguli.