polisemantic

Ca substantiv „omonim” este

cuvânt care are aceeași formă și aceeași pronunțare cu alt cuvânt sau cu alte cuvinte, de care diferă ca sens și ca origine.

Ca adjectiv „polisemantic” este

(despre cuvinte, unități frazeologice) care are mai multe sensuri.