prejudiciu

Ca substantive diferența dintre pagubă și prejudiciu

este că „pagubă” este pierdere materială suferită de cineva sau adusă cuiva; stricăciune care provoacă o pierdere, o daună iar „prejudiciu” este pagubă, daună; (p.ext.) știrbire a onoarei, a reputației, a prestigiului cuiva.