reședință

Ca substantive diferența dintre domiciliu și reședință

este că „domiciliu” este casa sau locul unde locuiește cineva în mod statornic; locuință iar „reședință” este sediu al unei autorități sau al unei persoane oficiale; rezidență.


Ca adjectiv „flotant” este

care plutește, plutitor.

Ca substantiv „reședință” este

sediu al unei autorități sau al unei persoane oficiale; rezidență.


Ca substantive diferența dintre reședință și rezidență

este că „reședință” este sediu al unei autorități sau al unei persoane oficiale; rezidență iar „rezidență” este sediu al unei autorități sau al unei persoane oficiale; reședință.