naționalism

Ca substantive diferența dintre naționalism și patriotism

este că „naționalism” este doctrină politică bazată pe apărarea (uneori exagerată) a drepturilor și aspirațiilor naționale iar „patriotism” este sentiment de dragoste și devotament fată de patrie și de popor, statornicit în decursul istoriei.