plângere

Ca substantive diferența dintre petiție și plângere

este că „petiție” este expunere scrisă adresată de o persoană sau de un grup de persoane unei instituții, unei organizații, unei autorități, în care se formulează o cerere, o revendicare, un punct de vedere etc iar „plângere” este acțiunea de a plânge și rezultatul ei.


Ca substantive diferența dintre plângere și sesizare

este că „plângere” este acțiunea de a plânge și rezultatul ei iar „sesizare” este acțiunea de a sesiza și rezultatul ei.


Ca substantive diferența dintre denunț și plângere

este că „denunț” este informare adresată unui organ de jurisdicție sau de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană; denunțare iar „plângere” este acțiunea de a plânge și rezultatul ei.