popor

Ca substantive diferența dintre popor și populație

este că „popor” este comunitate de oameni care locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă și au aceleași tradiții culturale iar „populație” este totalitatea locuitorilor unei țări, ai unei regiuni, ai unui oraș etc., poporație, poporime.


Ca substantive diferența dintre națiune și popor

este că „națiune” este comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică și de factură psihică, care se manifestă în particularități specifice ale culturii naționale și în conștiința originii și a sorții comune iar „popor” este comunitate de oameni care locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă și au aceleași tradiții culturale.