preț

Ca substantive diferența dintre preț și valoare

este că „preț” este sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru achiziționarea unui produs sau pentru un serviciu iar „valoare” este însușire a unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde necesităților sociale și idealurilor generate de acestea; suma calităților care dau preț unui obiect, unei ființe, unui fenomen etc.; importanță, însemnătate, preț, merit.


Ca substantive diferența dintre preț și tarif

este că „preț” este sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru achiziționarea unui produs sau pentru un serviciu iar „tarif” este sistem de norme oficiale de retribuire a diferitelor feluri de muncă.


Ca substantive diferența dintre cost și preț

este că „cost” este sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu etc iar „preț” este sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru achiziționarea unui produs sau pentru un serviciu.