profesie

Ca substantive diferența dintre funcție și profesie

este că „funcție” este (și în forma funcțiune) activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post iar „profesie” este formă alternativă pentru profesiune.


Ca substantive diferența dintre meserie și profesie

este că „meserie” este profesiune sau îndeletnicire bazată pe un complex de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practică, care permit celui care le posedă să execute anumite operații de transformare și de prelucrare a obiectelor muncii sau să presteze anumite servicii; îndeletnicirea meseriașului; calificarea profesională a meseriașului; meșteșug, meșterie iar „profesie” este formă alternativă pentru profesiune.


Ca substantive diferența dintre ocupație și profesie

este că „ocupație” este (luare temporară în) stăpânire de către forțele armate ale unui stat a unei părți sau a totalității teritoriului unui alt stat; cucerire iar „profesie” este formă alternativă pentru profesiune.