funcție

Ca substantive diferența dintre funcție și profesie

este că „funcție” este (și în forma funcțiune) activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post iar „profesie” este formă alternativă pentru profesiune.


Ca substantive diferența dintre funcție și grad

este că „funcție” este (și în forma funcțiune) activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post iar „grad” este nume dat mai multor unități de măsură pentru diverse mărimi (variabile), în cadrul unor sisteme sau scări de reper.


Ca substantive diferența dintre funcție și procedură

este că „funcție” este (și în forma funcțiune) activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post iar „procedură” este totalitatea actelor și a formelor îndeplinite în cadrul activității desfășurate de un organ de jurisdicție, de executare sau de alt organ de stat.


Ca substantive diferența dintre funcție și meserie

este că „funcție” este (și în forma funcțiune) activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post iar „meserie” este profesiune sau îndeletnicire bazată pe un complex de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practică, care permit celui care le posedă să execute anumite operații de transformare și de prelucrare a obiectelor muncii sau să presteze anumite servicii; îndeletnicirea meseriașului; calificarea profesională a meseriașului; meșteșug, meșterie.


Ca substantive diferența dintre funcție și post

este că „funcție” este (și în forma funcțiune) activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post iar „post” este funcție, slujbă.


Ca substantive diferența dintre funcție și ocupație

este că „funcție” este (și în forma funcțiune) activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post iar „ocupație” este (luare temporară în) stăpânire de către forțele armate ale unui stat a unei părți sau a totalității teritoriului unui alt stat; cucerire.