rezistență

Ca substantive diferența dintre rezistență și rezistivitate

este că „rezistență” este faptul de a rezista; împotrivire, opoziție, apărare împotriva unui atac iar „rezistivitate” este (fiz.) mărime caracteristică fiecărui material, egală cu rezistența electrică a unui cub din materialul respectiv, având muchia egală cu unitatea; rezistență electrică specifică.


Ca substantive diferența dintre rezistență și rezistor

este că „rezistență” este faptul de a rezista; împotrivire, opoziție, apărare împotriva unui atac iar „rezistor” este element de circuit care prezintă o anumită rezistență electrică și este folosit în construcția reostatelor, a aparatelor de încălzire electrică și în electrotehnică; rezistență.