biserică

Ca substantive diferența dintre biserică și credință

este că „biserică” este clădire destinată celebrării unui cult creștin iar „credință” este faptul de a crede în adevărul unui lucru; convingere, siguranță, certitudine.


Ca substantive diferența dintre biserică și religie

este că „biserică” este clădire destinată celebrării unui cult creștin iar „religie” este sistem de credințe (dogme) și de practici (rituri) privind sentimentul divinității și care îi unește, în aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți cei care aderă la acest sistem; totalitatea instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare; confesiune, credință.


Ca substantive diferența dintre biserică și mănăstire

este că „biserică” este clădire destinată celebrării unui cult creștin iar „mănăstire” este instituție religioasă cuprinzând o biserică și mai multe chilii unde trăiesc, potrivit unor reguli de viață austere, călugări sau călugărițe; p. restr. biserică a unei astfel de instituții religioase; locaș unde serviciul divin este oficiat de călugări.


Ca substantive diferența dintre biserică și catedrală

este că „biserică” este clădire destinată celebrării unui cult creștin iar „catedrală” este biserică (mare) în care serviciul religios este oficiat, de obicei, de un (arhi)episcop.