fuziune

Ca substantive diferența dintre achiziție și fuziune

este că „achiziție” este formă de comerț care constă în procurarea de produse (agroalimentare) sau de materiale (pe calea unor contracte speciale); achiziționare iar „fuziune” este contopire a două sau mai multe state sau a două sau mai multe partide într-unul singur ori a două sau mai multe organizații într-una singură.


Ca substantive diferența dintre divizare și fuziune

este că „divizare” este acțiunea de a (se) diviza și rezultatul ei iar „fuziune” este contopire a două sau mai multe state sau a două sau mai multe partide într-unul singur ori a două sau mai multe organizații într-una singură.


Ca substantive diferența dintre absorbție și fuziune

este că „absorbție” este (fiz.) fenomen fizic prin care un corp lichid sau solid încorporează prin difuzie din afară o substanță oarecare iar „fuziune” este contopire a două sau mai multe state sau a două sau mai multe partide într-unul singur ori a două sau mai multe organizații într-una singură.


Ca substantive diferența dintre fisiune și fuziune

este că „fisiune” este fenomenul scindării unui nucleu atomic în mai multe fragmente cu mase de valori comparabile iar „fuziune” este contopire a două sau mai multe state sau a două sau mai multe partide într-unul singur ori a două sau mai multe organizații într-una singură.