obiectiv

Ca substantive diferența dintre misiune și obiectiv

este că „misiune” este însărcinare, împuternicire dată cuiva, sarcină de a face un anumit lucru iar „obiectiv” este sistem optic convergent, format din una sau mai multe lentile care intră în construcția unui aparat optic (de fotografiat, microscop, lunetă etc.), fiind îndreptat spre obiectul studiat.

Ca adjectiv „obiectiv” este

(fil.) care există în afara conștiinței omenești și independent de ea.


Ca adjectiv „obiectiv” este

(fil.) care există în afara conștiinței omenești și independent de ea.

Ca substantive diferența dintre obiectiv și scop

este că „obiectiv” este sistem optic convergent, format din una sau mai multe lentile care intră în construcția unui aparat optic (de fotografiat, microscop, lunetă etc.), fiind îndreptat spre obiectul studiat iar „scop” este țintă, obiectiv către care tinde cineva; ceea ce își propune cineva să înfăptuiască; țel.


Ca adjective diferența dintre obiectiv și subiectiv

este că „obiectiv” este (fil.) care există în afara conștiinței omenești și independent de ea iar „subiectiv” este (fil.) care consideră că baza a tot ce există este conștiința individuală; care neagă faptul că îndărătul senzațiilor se află obiectele reale, independente de om.

Ca substantiv „obiectiv” este

sistem optic convergent, format din una sau mai multe lentile care intră în construcția unui aparat optic (de fotografiat, microscop, lunetă etc.), fiind îndreptat spre obiectul studiat.