ordonanță

Ca substantive diferența dintre hotărâre și ordonanță

este că „hotărâre” este faptul de a (se) hotărî; fermitate în conduită, în atitudinea cuiva; ceea ce hotărăște cineva; decizie iar „ordonanță” este dispoziție scrisă emisă de o autoritate administrativă, judecătorească etc., act care conține această dispoziție.


Ca substantive diferența dintre ordin și ordonanță

este că „ordin” este dispoziție obligatorie, scrisă sau orală, dată de o autoritate sau de o persoană oficială pentru a fi executată întocmai; poruncă iar „ordonanță” este dispoziție scrisă emisă de o autoritate administrativă, judecătorească etc., act care conține această dispoziție.


Ca substantive diferența dintre lege și ordonanță

este că „lege” este categorie filozofică ce exprimă raporturi esențiale, necesare, generale, relativ stabile și repetabile între laturile interne ale aceluiași obiect sau fenomen, între obiecte sau fenomene diferite sau între stadiile succesive ale unui anumit proces iar „ordonanță” este dispoziție scrisă emisă de o autoritate administrativă, judecătorească etc., act care conține această dispoziție.