clasicism

Ca adjectiv „baroc” este

care este caracterizat prin cultivarea formelor grandioase, prin libertatea formelor și bogăția ornamentației arhitecturale.

Ca substantive diferența dintre baroc și clasicism

este că „baroc” este stil artistic care este caracterizat prin cultivarea formelor grandioase, prin libertatea formelor și bogăția ornamentației arhitecturale iar „clasicism” este ansamblu de trăsături proprii culturii antice greco-latine din cel mai înalt stadiu de dezvoltare a ei, caracterizată prin armonie, puritate, sobrietate etc.


Ca substantive diferența dintre clasicism și neoclasicism

este că „clasicism” este ansamblu de trăsături proprii culturii antice greco-latine din cel mai înalt stadiu de dezvoltare a ei, caracterizată prin armonie, puritate, sobrietate etc iar „neoclasicism” este curent în artă, literatură și arhitectură apărut în sec. xVIII care își ia ca model arta, literatura și arhitectura clasică (antică).


Ca substantive diferența dintre clasicism și iluminism

este că „clasicism” este ansamblu de trăsături proprii culturii antice greco-latine din cel mai înalt stadiu de dezvoltare a ei, caracterizată prin armonie, puritate, sobrietate etc iar „iluminism” este mișcare ideologică și culturală, antifeudală, desfășurată în perioada pregătirii și înfăptuirii revoluțiilor din sec. xVII-XIX în țările Europei, ale Americii de Nord și ale Americii de Sud și având drept scop crearea unei societăți „raționale”, prin răspândirea culturii, a „luminilor” în mase; luminism.


Ca substantive diferența dintre clasicism și realism

este că „clasicism” este ansamblu de trăsături proprii culturii antice greco-latine din cel mai înalt stadiu de dezvoltare a ei, caracterizată prin armonie, puritate, sobrietate etc iar „realism” este mișcare, curent, atitudine în creația sau teoria literară și artistică având ca principiu de bază reflectarea realității în datele ei esențiale, obiective, caracteristice.


Ca substantive diferența dintre clasicism și romantism

este că „clasicism” este ansamblu de trăsături proprii culturii antice greco-latine din cel mai înalt stadiu de dezvoltare a ei, caracterizată prin armonie, puritate, sobrietate etc iar „romantism” este mișcare artistică și literară apărută la începutul sec. xIX ca o reacție împotriva clasicismului și regulilor lui formale, care a preluat tradițiile naționale și populare, promovând cultul naturii, lirismul, fantezia și libertatea de expresie.